• اطمینان و امنیت در سرمایه گذاری
  اولین شرکت سرمایه گذاری ایران با بیشترین تعداد سهامدار در بین بنگاه های اقتصادی

 • ماموریت ما
  درک و شناخت قوی از بازار ایران، ضامن بازگشت سرمایه مطلوب برای سهامداران

 • پروژه مسکونی تجاری کوهسار
  فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری در پروژه 288 واحدی در چهار بلوک هشت طبقه ای

 • چشم انداز
  فراهم آوردن امکان دستیابی سهامداران به بهترین فرصت های رشد در بازار ایران

 • سامانه اطلاع رسانی سهامداران

  قیمت سهم مورخ1395/11/10 : 1094 ریال