تاریخچه شرکت

 • پذيره نويسي عمومي با سرمايه اوليه 352 ميليارد ريال در تاريخ 10/6/1375
 •  مشاركت با 50 مؤسسه اقتصادي كشور(از جمله 4 بانک بزرگ)دارای 290 هزار سهامدار
 • پذیرش در بورس اوراق بهادار در کمتر از سه سال
 • خريد بلوك سهام مديريتي شركت توسط بخش خصوصی در سال 1390
 • افزایش سرمایه طی چندین مرحله از مبلغ 352 میلیارد ریال به1900 میلیارد ريال

موضوع فعالیت شرکت

 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار
 • سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی و پروژه های تولیدی و ساختمانی تأمین مالی و بازارگردانی اوراق بهادار
 • سرمایه گذاری در تأسیس نهادهای مالی، بورس ها و بازارهای خارج بورس

سهامداران شرکت

 • گروه سرمایه گذاری فیروزه
 • شرکتهای استانی سهام عدالت
 • سهامداران حقیقی (241000 نفر)