فعالیت های شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با هدف بیشینه نمودن ارزش شرکت از طریق کسب سود پایدار و با کیفیت و با چشم انداز پیشتازی در صنعت سرمایه گذاری و قرارگرفتن در زمره برترین شرکت های صنعت مذکور، بر اساس برنامه ها و استراتژی های منحصر بفرد، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت های برتز و کسب بازدهی موردنظر از آنها می نماید. فعالیت اصلی شرکت ایجاد و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری از دارایی های بورسی و غیربورسی می باشد.