تاریخچه شرکت

  • پذيره نويسي عمومي با سرمايه اوليه 352 ميليارد ريال در تاريخ 10/6/1375
  •  مشاركت با 50 مؤسسه اقتصادي كشور(از جمله 4 بانک بزرگ)دارای 290 هزار سهامدار
  • پذیرش در بورس اوراق بهادار در کمتر از سه سال
  • خريد بلوك سهام مديريتي شركت توسط بخش خصوصی در سال 1390
  • افزایش سرمایه طی چندین مرحله از مبلغ 352 میلیارد ریال به1900 میلیارد ريال