سرمایه گذاری های بورسی

در سالهای اخیر که دولت سیاست های انقباضی به منظور کنترل تورم را پیشبرد و همچنین تحریم های بین المللی که بر اقتصاد ایران وضع شد اقتصاد کشور وارد رکود بی سابقه ای شد که بازار سرمایه هم از این موضوع مستثنی نبود. سایه افکندن مذاکرات هسته ای و گره خوردن شاخص بورس تهران با نتایج آن و همچنین نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت، ریسک بالایی را متوجه بازار سهام نمود


شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با کوشش بسیار و بهره گرفتن از نیروهای متخصص موفق شده با کمترین اثرپذیری از افت کم سابقه شاخص بورس تهران، سودآوری مقبولی داشته باشد.. تحلیلگران و مدیران شرکت با درک و شناسایی درست موقعیت و روند بازار وتشخیص بهترین نقطه خرید و فروش و همچنین تخصیص بخشی از پرتفوی به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی به هنگام رکود بازار سرمایه، با رعایت اصول ریسک و بازده سود مستمر باکیفیت برای پرتفوی ایجاد کنند.


بخش دیگر فعالیت های سرمایه گذاری بورسی شرکت به شناسایی فرصت خرید سهام مالکیتی شرکت ها در جهت بهبود عملکرد آنها و پیشبرد اهداف استراتژیک شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از طریق ایجاد هم افزایی است که در دوران رونق و رکود بورس همواره بخشی از اهداف راهبردی این شرکت را تشکیل داده است.