ارزش های شرکت

ارزش‌های ما (به منظور رسیدن به موفقیت در پیش رو، ما به چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی نیاز داریم؟)

- شناسایی و استخدام شایسته ترین  افراد برای انجام هر کار
- بکارگیری تلاش مستمر جهت  ایجاد بهترین بازده برای تمامی سهامداران و سایر دینفعان سازمان
- موفقیت و پیشرفت ما در گرو کار تیمی می باشد.
- معتقدیم که موفقیت ما در سایه سخت کوشی و تلاش مداوم جهت بهبود روزافزون فرایندهای عملکردی تحقق می یابد.
- خوشنامی ما، یکی از مهمترین سرمایه های ما می‌باشد.

System.String[]